T H E    E X P E R T S

Phone

+4031.06.99.790

 • Ordonanţă de urgenţă nr. 77/2012 (“Ordonanţa”) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 10/12/2012 si a intrat in vigoare la 01.01.2013. […]

 • Experienţa similară este un subiect sensibil care a dat curs unor numeroase discuţii atât din partea autorităţilor contracte, cât şi din partea ofertanţilor participanţi la procedurile de achiziţii publice. Ne punem întrebarea: este chiar atât de relevantă experienţa similară pentru realizarea unui contract de achizişie publică? Cum poate accede la un proiect un ofertant fără […]

 • 1. CINE POATE CONTESTA Potrivit OUG 34/2006 – art. 255. 1) Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, poate solicita, prin contestatie, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a […]

 • Îmbunătăţirea sistemului de achiziţii publice din Romania, modernizarea lui şi transpunerea dreptului Uniunii Europene privind achiziţiile publice în legislaţia noastră sunt priorităţi pe care toţi cei implicaţi în procedurile de achiziţie publică trebuie să le aibă în vedere. În acelaşi context, nu trebuie ignorată jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene precum şi liniile directoare […]

 • Obsevându-se o practică ce devenise destul de uzuală la unele autorităti contractante, AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE (ANRMAP), în calitatea sa de reglementator în domeniul achizitiilor publice, a impus printr-un Ordin anumite restrictii legate de clarificările solicitate de potentiali ofertanti la documentatiile de atribuire. Astfel, în Monitorul Oficial nr. 328 din 15 […]

 • Unul dintre scopurile şi deasemenea principiile importante prevazute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 este asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică. Legiuitorul a înţeles importanţa şi sensibilitatea pe care o presupune semnarea contractelor de publicitate media şi a reglementat distinct acest tip de contract, stabilind pe langă regulile generale şi reguli […]

 • Subcontractarea de multe ori a ridicat semne de întrebare în rândul participanţilor la procedurile de achiziţie publică, mai ales cu privire la procentul în care se poate subcontracta un contract şi la posibilitatea înlocuirii unui subcontractant declarat într-un contract, din diverse motive, mai mult sau mai puţin întemeiate. Alegerea subcontractantului este atributul exclusiv al contractantului, […]

 • Contractul de parteneriat public privat ramâne în continuare în atentia autoritatilor publice si a investitorilor privati ca fiind unul daca nu chiar singurul instrument prin prin care se pot realiza obiective de mare complexitate pentru comunitate. Reglementarea parteneriatului public privat a fost facuta prin legea nr. 178/2010 care a suferit modificari substantiale în anul 2011 […]

 • Întâlnim în practică situatii în care un ofertant nu poate participa singur cu ofertă la o procedură de achizitie publică organizată deo autoritate contractantă si atunci recurge la sustinerea unui tert. Sustinerea tertului se acordă ofertantului-canditatului, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant/candidat si persoana respectivă pentru a îndeplini conditia capacitătii economice si financiare […]

 • Începând cu data de 1 ianuarie 2012 achiziţiile publice vor avea pragurile valorice majorate faţă de anii anteriori, ca o consecinţă a adoptării la data de 30 noiembrie 2011, a Regulamentului nr. 1251/2011 al Comisiei Europene, act care modifică Directivele 2004/17/EC, 2004/18/EC și 2009/81/EC referitoare la cuantumul pragurilor valorice aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție […]

1 2

Domeniile in care activam

 • Dreptul Concurenței
 • Dreptul Telecomunicatiilor si Media
 • Dreptul Energiei
 • Drept Medical și Farmaceutic
 • Achiziţii Publice şi Parteneriate Public-Private (PPP)
 • Drept Societar, Achiziţii si Fuziuni
 • Dreptul Muncii
 • Dreptul Proprietăţii Intelectuale
 • Litigii şi Arbitraj